Εκπαιδευτικά Προγράμματα | Ελλάδα

Πρώτες Βοήθειες

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά (6-7 ώρες)

Η παροχή Πρώτων Βοηθειών στην εργασία, είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο περιλαμβάνει υλικό εκπαίδευσης και πιστοποίησης που καλύπτει βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών. Συμπεριλαμβάνει επίσης και άλλα επείγοντα θέματα, τα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα εκπαίδευσής σας, με αποτέλεσμα την απόκτηση της κάρτας Πρώτων Βοηθειών. περισσότερα>>

 

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία (18-21 ώρες)

Οι Πρώτες Βοήθειες στην εργασία, είναι ένα τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποτελείται από σημαντικά μαθήματα Πρώτων Βοηθειών που σχετίζονται με θέματα τα οποία μπορεί να παρουσιαστούν στο χώρο εργασίας σας. Αυτές τις 3 μέρες, θα καλύψετε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα για το θύμα και θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί στο χώρο σας και να παρέχετε επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Η σειρά η οποία θα παρακολουθήσετε, περιλαμβάνει πιστοποίηση, όλα τα υλικά εκπαίδευσης και κάρτα Πρωτων Βοηθειών. περισσότερα>>

 

ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής
(6 ώρες)

Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (AΕΑ), είναι μια ηλεκτρονική ιατρική συσκευή η οποία μπορεί να χορηγήσει ηλεκτρικό σοκ σε έναν ασθενή, ο οποίος βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Η συγκεκριμένη κατάσταση θεωρείται μη αναστρέψιμη, εάν δεν παρασχεθούν στο θύμα θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης καθώς και απινίδωση. περισσότερα>>

 

Εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών

Πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαιδευτή Πρώτων Βοηθειών από τον οργανισμό EMP Medic First Aid! περισσότερα>>

 

 

© EMP Medic First Aid (GR-CY) Ltd 2003-2014. Medic first Aid and the Medic First Aid Logo's are Registered Trademarks.
Terms and Condition | Contact Us